donderdag 7 mei 2015

Yes you are

In U zie ik wie en wat ik ben. Ik zie het ook in Hem en Haar. Ik ben meer dan alleen maar Mij, meer dan de Alfa en de Omega. Zo ook ben jij. Nu eenmaal. We zijn niet alleen, ook al sluiten we ons af, we zijn niet arm ook als we ons ontdoen van elke waarde, we zijn niet dom zelfs al gaan we niet studeren. Wij gaan uit van het onlosmakelijke bestaan waarin alles verweven is met alles, het dringt zich nooit op als geheel en toch staat het altijd voor ons klaar. Het is dat Leven dat ons Leven geeft en wij met alle plezier doorgeven want er is meer dan genoeg van. Het is die grote overtuiging waarin alles zijn einde weet te bereiken op een manier waarop het verondersteld werd te eindigen, altijd weer in eindeloze zeeën met weeën. De stortvloed van vrouw Holle breidt zich uit over alle spinsters en wevers die de eeuwige evolutie van patronen herkennen en achter elk statisch figuur zien zij de geboorte en dood van het kleine leven in het grote, Wij zijn innig verbonden.


In de Vorm

Met grootse overtuiging werken we naar elkaar toe. Terwijl de vorige duizenden jaren de overtuigingen verfijnd werden en men ondertussen al bekend is met het beheren van overtuigingen, bouwt men de volgende duizenden jaren aan het patroon van herkenning van de maker. Achter elke steek kleurt het leven de vervlechting met de dwarssteek, de fijne mazen weten de glans te bewaren van onvatbaarheid, zo is het altijd geweest, zo zal het altijd zijn. Terwijl in het Nu men zich nog steeds blijft verbazen over de verdeling van zand en korrelige substanties wrijvend in de vingers, ziet men de geleerdheid zich wagen aan elektriciteit die overgaat in een vingerknip. De magie blijft voortduren, de sprookjes vlinderen in ieders hoofd en het vertelstuk zwelt mee met het verstand. Zodoende is de schittering in de jeugd, maar de wijsheid in de ouderdom, nooit gaat men tenonder aan idiote overtuigingen die geen steek houden met het Leven.

In het gevoel

En dus mag u zich geroepen voelen uw verhaal te beginnen te midden van al de anderen, geen enkele overtuiging kan u daarin hinderen indien u dat beseft. Er is geen scheiding tussen de mensen, er zijn alleen nog landen en bergen en dalen en zeeën die ons verbinden. Leef daar eens midden in en laat het even goed doordringen. U bent op de juiste plaats en bent perfect in de juiste tijd met ons allen samen, het mankeert u niet aan middelen noch is u enig ding ontnomen, want het Leven kan niemand van een ander ontnemen, en ja, dan bedoelen we dat Leven dat nooit sterft. Het is dat Leven wat u altijd al was en nooit zal verliezen waar de focus mag liggen, onverwoestbaar en eeuwig is de Liefde voor dat Leven. Daar bent u dan, temidden van ons, van het zelfde laken een broek, het is ons allen op het lijf geschreven dat we hiervoor gaan en gingen. U bent met ons, wij zijn met u, en ja vervang die u door jij dan kom je er ook wel, maar voel u zeker en voornaam.

In de gedachte

De grootste woede kan omslaan in een schuddend buikgelach en elke lelijk schreeuwende afgunst wordt de mond gesnoerd wanneer iedereen weer beseft dat men zich nogal behoorlijk kinderachtig kan gedragen. Het stopt echter nooit, geen enkele wolk maakt zich de illusie voor altijd te zijn wat het al is. Zo ook is geen enkele mens bezig te blijven wat men al is, en dus wordt men wijzer en evenzeer ouder. Men is zo afgeleidt door de uiterlijke kenmerken van het Zijn dat men vergeet wat het Leven er achter bedoelde. Men concentreert zich zo op de deeltjes dat men het bal van het geheel van het Leven mist. Het is niet omdat men iets niet kan formuleren dat het er niet is, is het niet Einstein? Het is niet omdat men een kei is in de kunst dat men alles zomaar kan verwoorden of verbeelden, achter dat alles zit dat Leven, en u zou nog gaan geloven dat het zich steeds maar verbergt, maar nee, niets is minder waar, het toont zich in alle geuren en kleuren waarin het zich ook maar kan verwezenlijken.

In elke persoonlijkheid

Men hoeft maar de ogen te sluiten, en men ontwaart een verstand dat zich verdiept in het algeheel bestaan om elke droom te vertalen tot werkbaarheid. Zo is het denken altijd de stichter van de lijfelijke werkzaamheid, zie dan dat Leven dat achter elke denker staat. Zie dan die droom die oeroud is. Uw lijfelijke aanwezigheid op zich is de volmaakte vertaling van die oeroude droom, vergeet daarbij dan nooit dat dat voor alles en iedereen betreft. En laat het Leven dan haar stuwende voortgang aantonen in de klinkers van het pad, kassei naast kassei, vol van sprekende verhalen, die wij allen durven met de voeten treden. Ziet u Materie? Wees dan maar zeker van het Leven. Verlustig u niet in de ziekte, maar genees, zoals het een echte geneesheer betaamt. Het Leven  heeft een antwoord op elke ziekte, ze is het geneesmiddel voor elke handicap. Erken de Magie die nooit of te nimmer weg was, U bent er net als ik in geboren en getogen, vandaar stammen wij allen af.

Vol van Leven is de Ziel

En van daaruit zien we het nieuwe geloof rijzen, de vlag gehezen over oude en gevelde overtuigingen. En u dacht dat landen niet konden samenzijn, en u dacht dat naaktheid lelijk moest worden bij het ouder worden, en u denkt nog steeds dat het altijd maar één leider is die zijn wereld kan beïnvloeden, en op de koop toe denkt u dat het wel een genie moet zijn die met vernieuwende ideeën aankomt. Is het dan zo moeilijk in te zien dat Het Leven zich door allen heen stuwt en dat door treffend samen te zijn de mooiste uitvindingen ontstaan? Ziet u dan geen familie en liefdevolle omgeving rond dat genie, en ziet u niet de kracht van anderen achter de machtige? Inderdaad is er altijd de verwevenheid, en u weet dat net zo goed als ik. En toegegeven er zijn die befaamde personen die er hun slag in weten thuis te halen, dat ontzegt anderen nooit hetzelfde te bereiken, is het niet? Verpats dus je oude overtuigingen maar aan de laagste prijzen want binnenkort vindt je geen koper meer voor uw leiding.

Geest in Vuur en Vlam

En u vertelt ons dat het verleden aan u trekt en sleurt, maar wij vertellen u dat de zwaartekracht in een sprong te overwinnen is. Indien het geen evenwichtige krachten waren, bestonden wij niet, er is geen kracht die u kan vloeren, enkel uw eigen inbeelding vol angst, waar u dan wel van moet houden, want men trekt niet aan wat men niet wilt kennen. En dus vertellen we het verhaal van de angst voor het Leven, de angst die zichzelve zo kon schamen voor haar Zijn, dat ze zich dan maar van alles inbeeldde om niet te hoeven zijn, vreemd genoeg velde ze daarmee de ene illusie met de andere en vielen daarmee de schellen van haar ogen. Er bestaat alleen maar Leven en elk moment bevestigt dit, zelfs al scheurt de tijd in zovele seconden uit een, dan nog zit u werkelijk in dat moment waar verleden, heden en toekomst tot uw beschikking staan, zij heersen nooit, dringen zich niet op, maar gaan gedienstig en staan in volle verwachting van hun Meesterschap.


Jawel, ook dat is in U